Ssh İle Mysql Veritabanı Nasıl Import ve Export Edilir?

linux dosya arama
Mysql veritabanınız 50 Mb’den büyük olduğunda içe veya dışa aktarma işlemi için Ssh kullanmanız gerekebilir. Ssh bağlantı için Putty benzeri bir ayayüz kullanabilirsiniz.

Bu yazımızda SSH kullanarak veritabanını dışa veya içe aktarmak konusunu anlatacağız. Aşağıda verilen  komutlardaki değişkenleri kendinize göre değiştirdiğinizden emin olun:

USERNAME : Veritabanınıza ait MySQL kullanıcı adı.

DATABASE : MySQL veritabanınızın ismi.

MySQL veritabanı dışa aktarma(yedekleme)

MySQL veritabanını export etmek için , mysqldump komutunu kullanmalısınız . Veritabanınızı dışa aktarmak için aşağıdaki ssh komutunu kullanın

mysqldump -uUSERNAME -p DATABASE> yedek.sql

Bu komutun ardından bu kullanıcıya ait veritabanı kullanıcısının şifresini girmelisiniz.

Dışarı çıkartılacak olan MySQL veritabanı, bulunduğunuz dizinde” yedek.sql ” adlı bir dosya ismiyle oluşacaktır .

MySQL Veritabanını İçe Aktarma(geri yükleme)

MySQL yedek dosyasını mevcut veritabanınıza iç ektarma işlemi için, mysql komutunu kullanmalısınız . SSh komutunu şu şekilde çalıştırın:

mysql -uUSERNAME -p DATABASE <yedek.sql

Bunun ardından aktarma yapmaya çalıştığınız veritabanının kullanıcısının şifresini girmelisiniz.

yedek.sql dosyası içe aktarma yapmaya çalıştığınız dosya ismidir. Bu işlemi gerçekleştirirken dosyanızın mutlaka bulunduğunuz dizinde olması gerekir.


Bir Cevap Yazın